De technische ruimte moet zo dicht mogelijk bij het zwembad worden geplaatst. Dit om drukverlies en warmteverlies te beperken. de opbouw bestaat uit een zandfilter, filterpomp, schakelkast, waterbehandeling en eventueel een verwarming.
Eerst worden de leidingen van het zwembad naar de technische ruimte gelegd, daarna wordt de filterpomp op de zandfilter aangesloten.
Na het aansluiten van de zandfilter en pomp kan de waterbehandeling, rioolafvoer en verwarming aangesloten worden.
In de meeste gevallen wordt er ook een schakelkast gemonteerd waar een zekering , transformator, tijdklok, motorbeveiliging  en lichtschakelaar in verwerkt zijn.